1811 – ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ /Happy Easter

“ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ ΞΕΝΟΦΩΝΤΙΝΗ ΣΚΗΤΗ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΧΡΙΣΤΟΥ ΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΑ ΝΙΚΩΝΑ ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ” – Happy (Orthodox) Easter from gerontas Nikon from skiti Xenofontospascha 1-5-2016and from Athosweblog!

Wim Voogd, Herman Voogd and Bas Kamps

This entry was posted in people, skiti and tagged , . Bookmark the permalink.

2 Responses to 1811 – ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ /Happy Easter

  1. Mark Newton says:

    Happy Easter

  2. Bertinos says:

    XPICTOC ANESTH! Christus is opgestaan 🙂

Leave a Reply